Kupując produkty w sklepach warto wiedzieć, że mamy możliwość ich reklamowania. I na początku pragnę podkreślić jedną rzecz. Uważam, że reklamacja rzeczy, którą sami zniszczyliśmy jest nie na miejscu, a zdarza mi się widzieć osoby, które tak działają.

Czym jest rękojmia?

I oczywiście, istnieje gwarancja producenta, ale każdy producent może do niej podchodzić w inny sposób i udzielać jej na inny czas. Niezależnie od gwarancji producenta istnieje możliwość reklamacji towaru w sklepie na zasadach rękojmi. Reklamacje na podstawie rękojmi składa się do podmiotu(sklepu), który sprzedał nam produkt, a nie do producenta danego sprzętu. I wtedy to już sklep decyduje o losach reklamacji. Nie ma tutaj miejsce na przerzucanie się odpowiedzialnością z producentem (lub jest go znacznie mniej). Rękojmia jest reklamacją “ustawową” i obowiązuje ona wszystkich sprzedawców w takim samym terminie. 

Ważne jest to, że do złożenia reklamacji z tytuły rękojmi nie potrzebujemy paragonu. Oczywiście lepiej paragony zachować i ułatwić sobie przyszłe reklamacje, ale możemy także załączyć wyciąg z płatności z karty lub potwierdzenie przelewu bankowego. W ostateczności jeśli produkt jest sprzedawany w sklepach producenta (np. charakterystyczne kosmetyki dostępne w 2 punktach w mieście) możecie próbować złożyć reklamację bez jakiegokolwiek dowodu zakupu. Wszystko zależy od sprzedawcy i jego dobrej woli, a także waszych umiejętności.

Czego możemy żądać?

W rękojmi możemy żądać różnych rozwiązań powstałego problemu:

  • naprawy towaru,
  • wymiany towaru na nowy,
  • obniżenia ceny towaru,

oraz

  • zwrotu kosztu towaru.

Są one rozdzielone ponieważ w pierwszych trzech przypadkach konsument ma większe przywileje. Lub inaczej, sprzedawca ma obowiązek dotrzymania terminów, które w przypadku ostatniego nie są uregulowane.

Jeśli chodzi o trzy pierwsze przypadki to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. Sprzedawca nie może po jego upływie odmówić spełnienia żądania konsumenta, nawet jeżeli wada powstała z winy konsumenta i np. zalał urządzenie wodą.

Jak wygląda cały proces?

W przypadku pierwszego żądania naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru.

  1. Przygotowujemy pismo (Przykład dostępny: tutaj)
  2. Drukujemy je w 2 kopiach (jedna dla nas z datą i podpisem sprzedawcy, aby mieć podkładkę, jakby pojawiły się jakieś problemy)
  3. Zanosimy towar razem z pismem do sklepu, składamy reklamację i prosimy o podpis.
  4. W ciągu 14 dni powinniśmy dostać odpowiedź.
  5. Jeśli nie dostaniemy odpowiedzi to reklamacje możemy uznać za zasadną i wezwać sprzedawcę do spełnienia żądania. 

Ćwiczenie:

Jaki jest błąd w tym piśmie?

Odpowiedź:

Ogólnie większość w tym dokumencie się zgadza, i nie ma błędu, który by ją przekreślał formalnie, natomiast ważnym jest, aby zauważyć że sprzedawca nie ma obowiązku rozpatrywania tej reklamacji w ciągu 14 dni. Może to mu zająć i dwa miesiące. Z jakiego powodu? Chodzi o jeden z czerwonych tekstów. Jest to przedstawione żądanie. Jak wcześniej napisałem sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni na żądanie: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny towaru. Jeśli chodzi o zwrot ceny, taki termin go nie obowiązuje.

Dodatkowe odnośniki

Dużo więcej informacji o rękojmi znajdziecie tutaj:
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

Pomoc w przypadku reklamacji znajdziecie m.in. na grupie „Reklamacja towaru” na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/ReklamacjaTowaru

O autorze

Janek

Jestem Janek. Tworzę tego bloga, aby pomóc Ci podejmować trudne, ale i mądre decyzje związane z Twoim życiem. Chcę Ci pokazać, że można być zadowolonym ze swojego życia i tworzyć coś sensownego. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej.

Zobacz wszystkie wpisy